CÁC LỚP HỌC TẠI MAHA YOGA

Nhảy Zumba – Sexy dance

xem chi tiết

Yoga Bóng (Yoga Ball)

xem chi tiết

Yoga Trị Liệu (Therapy Yoga)

xem chi tiết

Yoga Vòng Myring (Yoga Ring)

xem chi tiết

Yoga Mở Vai Với Gạch
(Shoulder Opener With Bricks)

xem chi tiết

Yoga Bịt Mắt (Blind Yoga)

xem chi tiết

Yoga Bầu (Pregnancy Yoga)

xem chi tiết

Yoga Gạch (Yoga Brick)

XEM CHI TIẾT

Yoga Dây (Yoga Strap)

xem chi tiết

Yoga Âm Nhạc (Yoga Music)

xem chi tiết

Yoga Tường (Yoga Wall)

xem chi tiết

Yoga Đèn Hồng Ngoại

(Infrared Hot Yoga)

xem chi tiết

Yoga Bay (Aerial Yoga)

Xem chi tiết

Yoga Dưới Nước (Aqua Yoga)

xem chi tiết

Yoga Vòng (Yoga Wheel)

xem chi tiết

Yoga Gậy (Yoga Stick)

xem chi tiết

Yoga Ghế (Chair Yoga)

xem chi tiết

Yoga Thiền (Yoga Nidra)

xem chi tiết

Yoga Ngoài Trời
(Outdoor Yoga)

xem chi tiết

Yoga Nến (Candlelight Yoga)

xem chi tiết